Біздің қағидаттар

Біздің  көзқарасымыз қарапайым және түсінікті – біз біздің нәтижеміздің орнықты және тұрақты жетілдірілуіне бағдарланған.

БІЗ БОЛАШАҚТЫ ҚҰРУДАМЫЗ!

Біздің негізгі қағидаттарымыз біздің бизнес жүргізу елесімізден шығарылған және корпоративтік тәртіп кодексін жасайды. Біздің қағидаттар «BAZIS-A» компаниясының барлық қызметкерлерімен сақталынады және біздің іскери қатынастарымызды серіктестер және клиенттермен бағыттайды.

Клиенттік хабардар сервистің қызмет көрсету спектрі

Біз өзіміздің клиенттерімізбен олардың қажеттіліктерін анықтау үшін белсенді араласамыз. Біздің клиенттермен жеке талқылау барысында, серіктестік қызметтесудің бар үдерісі бойы біз өзіміздің тәжірибеміз бен кәсіптілігімізді көрсетеміз.

Біз өз клиенттерімізге солар үшін арнайы жасалған ғимарат құрылысынан бастап пайдалануға дейінгі барлық үдерістің кешенді қызмет көрсету жүйесін ұсынамыз.

Біздің бәсекелестерімізбен салыстырғанда, өзіміз ұсынатын жетілгендіктің арқасында біз озық позицияға жетудеміз. Осы жетілгендікке жету үшін біз үнемі тамаша серіктестермен қызметтесеміз.

Нарықты қалыптастыруда біз жаңашыл өнім және қызмет көрсетудің көмегімен қозғалмайтын мүлік нарығында жаңа жоғарғы стандарттарды орната отырып белсенді ролді атқарамыз.

Табысты қызметкерлер

Біз өзіміздің нәтижелеріміздің орнықты және тұрақты жетілдірілуіне бағдарланғанбыз.

Біз оны жаңа идеяның, қызметкерлер мен жетілгендікке деген шынайы берілгендіктің көмегімен жетеміз.

Біз өзімізге күрделі міндеттер үшін жауапкершілікті қабылдаймыз, өйткені жоғарғы мақсаттарға жету үшін қажетті мүмкіндіктердің барлығы берілген. Біз адалмыз және әр кімнің жұмысына деген сындарлы амалымыз бар.

Біз келісімге біздің тұрақты бағалау сұхбаттың көмегімен жетеміз, оның әр қайсысы нақты және жеке мақсатпен жасалады. Әділ бағалау көмегімен біз уәждемесін жоғарлатамыз және еңбек өндірістігін жақсартамыз.

Біздің білім берудің ішкі жүйесінің аясында және тәлімгерлік арқылы тәжірибе алмасумен жаңашыл шешімдердің білімін қамтамасыздандырамыз.

Өзіміздің құзыреттілігімізді жақсы жағынан көрсету үшін, біздің өзіміздің серіктестермен бірлескен жобаларымызбен жұмыс жасаудамыз.

Біз үздіксіз кәсіби білім беруге үлкен мән береміз және де адамдардың қажеттіліктерін ескере отырып, осы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін оларда жоғарғы кәсіби дағдының бәрі және ресурстары бар екендігін кепілдейтін корпоративтік мәдениетке сенеміз.

Біз икемді және мобильдіміз, біздің клиенттер үшін күрделі міндеттерді шешуді өзімізге аламыз.

Біздің есімімізді біркелкі және позитивті қабылдауында орнығуда оған көмектесуге біз қоғамға жеке үндеу жібереміз.

Біздің кағидаттар:

- Клиенттік хабардар сервисі

- Табысты қызметкерлер

- Орнықтылық

- Табысқа бағдарлану

Тұрақтылық

Біз орнықты өсуімізге сенеміз және қоршаған орта мен қоғамға деген қарым-қатынаста өзіміздің жауапкершілігімізді мойындаймыз.

Біз өзіміздің этикалық қағидаттарымызға берілгенбіз және де бизнесті адал жүргізуде ықпал етуге барлық мүмкіндікті жасаудамыз.

Біз мүмкіндіктер теңдігіне сенеміз және әр жұмысшы мен қызметкерді мадақтау және қолдау үшін жұмыс жасаймыз.

Біз денсаулық пен қауіпсіздікті қорғау үшін барлық шараларды жылжытудамыз. Солай біз адам денсаулығын күзетуде болып, бақытсыз жағдайлардың болмау қауіптілігін азайтамыз.

Табысқа бағдарланған стратегия

Клиенттер мен серіктестердің бізге деген құрметтерін қолдап, біз компанияны стратегиялы және шұғыл дамытудамыз.

Біз өзіміздің кірістерімізді жаңашылдық арқылы көбейтіп және біздің компаниямыздың болашағын қорғап жатырмыз.

Біз компания ішіндегі және солай оның сыртындағы құнды және ашық қатынасқа сенеміз және бизнесті таза жүргізуге ұмтылудамыз.

Біз компанияның құндылығын жоғарлату мақсатында жалпы іс жүргіземіз және бізге артылған келісімдерді бар жауаптылығымызбен жасасамыз.