Ғимараттың сейсмоқауіпсіздігі

Барлық материалдар
5 шілде 2007 ж.

"Нұрлы Тау" полифункционалдық кешенінің сейсмотұрақтылығын сынау